söndag 3 maj 2020

Valfri städdag istället för gemensam 9/5

På grund av covid-19 så har styrelsen tyvärr behövt fatta beslutet att inte arrangera vårens städdag som vanligt, med gemensam uppslutning och samkväm. Området prunkar dock på i sedvanlig ordning och behöver fortfarande få sin vårfrissering. Därför kommer vårens städning istället kunna utföras på valfri dag mellan 9/5-24/5.

Senast nästa lördag 9/5 kommer det att finnas en lista i klubblokalen med alla göromål som vi vanligtvis utför på städdagen. Intill varje göromål finns det utrymme att skriva upp sitt stugnummer. Alla kolonister uppmanas att ta sig an en uppgift, utföra denna och signera med sitt stugnummer på listan. Listan kommer att ligga framme under 14 dagar. Det är fritt fram att själv välja när under dessa 14 dagar som man utför sysslan, dock senast 24/5. På så vis kan alla välja ett tillfälle som passar en bra samtidigt som vi undviker folksamling.  

Flera sysslor, exempelvis ogräsrensningen, kräver att flera stugor utför samma uppgift. Detta måste inte ske samtidigt.  

Vad gäller ogräsrensningen av parkeringen: Eftersom detta förutsätter att det ej står bilar parkerade på området så kommer vi få göra en lite mer fokuserad insats just här. På lördag 9/5 ombeder vi att inga bilar ställs på området. För de som vill utföra sin syssla på just lördag kan det därför företrädesvis vara ogräsrensning av parkeringen. 

Som vanligt så kommer det att finnas en container på området under helgen. Denna kommer att vara öppen från klockan 10 lördag 9/5.

Tillsammans håller vi vårt fina område i tjusigt skick utan att utsätta varandra för risker! 

Allt gott! 
Styrelsen

fredag 1 maj 2020

Angående renoveringar, rivning och tillbyggen på kolonin

Kommunen uppmuntrar alla som har funderingar kring bygglov, rivning och teknisk anmälan på kolonierna att ta kontakt.

Eftersom vårt område befinner sig under planläggning så saknar vi för tillfället områdesbestämmelser att gå efter. Just därför är det av extra vikt att ha dialog med kommunen när ni vill göra några förändringar med era stugor eller tilläggsbyggnader. Bygglov ges som sagt inte för tillfället, men hos kommunen kan ni få svar på funderingar om vad som kräver bygglov och inte, samt rådgivning för lösningar som inte kräver bygglov.

Följ länken nedan för att läsa kommunens uppmaning samt kontaktinfo.

https://www.dropbox.com/s/txcmfiz0urxoxd5/Informationsbrev%20till%20Kolonif%C3%B6reningar%20i%20Malm%C3%B6%20stad.pdf?dl=0lördag 21 mars 2020

tisdag 17 mars 2020

Valberedningen rapporterar från årsmötet 17/3

Rekordsnabbt årsmöte ikväll, tog oss igenom dagordningen på cirka 20 minuter, sedan avslutades mötet. Protokoll kommer så fort det är justerat.

Vi avhandlade endast punkterna i dagordningen, ingen övrig information. Det blir kort informationsmöte och utdelning av parkeringskort i samband med vattenpåsättningen den 4 april.
Det valdes in ett par nya styrelseledamöter samt ny revisor och ny medlem i valberedningen.

STYRELSEN 2020
Ordförande: Bob Stigsson
Kassör: Fredrik Thunberg
Sekreterare: Johan Danielsson
Ledamot: Helen Hansson
Ledamot: Tobias Varga
Ersättare: Johan Tötterström
Ersättare: Victoria Bäcklund

REVISORER
Revisor: Britten Synnergren
Revisor: Mons Helander
Revisorssuppleant: Mats Nyström

VALBEREDNING
Karin Weiland
Bert Andersson

måndag 16 mars 2020

Tömning av trädgårdskärl

Onsdagen 25/3 börjar tömningen av trädgårdskärl. Tunnorna kommer därefter tömmas på onsdagar under udda veckor.

Inget startdatum för sop- och retursopor finns för tillfället. Anledning till detta är att miljöhuset används som lagerplats under tiden toabyggnaden renoveras.

fredag 13 mars 2020

Årsmötet och Coronavirus

Som det ser ut idag kommer vi hålla årsmötet som planerat. Tillhör man en riskgrupp eller är förkyld så ska man stanna hemma enligt riktlinjer från myndigheterna.

Det har inte kommit in några motioner och vi kommer inte diskutera eller att rösta om något annat än vad som står i kallelsen. Protokollet från mötet gör vi tillgängligt efteråt.


tisdag 10 mars 2020

Påminnelse om årsmöte

Glöm inte att det snart är dags för årsmöte: 17/3 kl 18.00. Lokalen är som vanligt Folkets Hus på Limhamn. Kallelsen och relaterade dokument hittar ni här:

https://www.dropbox.com/sh/5ai9gud7xxlxdfd/AADhOM3SQIhsONxve98bWMdHa?dl=0

torsdag 28 november 2019

Servicehuset stängt pga renovering

26/11 påbörjades renoveringen av servicehuset. Allt vatten är avstängt och servicehuset kommer också att vara låst för att undvika olyckor under renoveringstiden.

lördag 2 november 2019

Varmvattnet i servicehuset avstängt

Nu är varmvattnet i servicehuset avstängt för vintersäsongen och duscharna är låsta.

En toalett (den stora) är öppen och kan användas fram tills att totalrenoveringen påbörjas i januari.

torsdag 19 september 2019

Lilla toan är stängd pga att ett rör i väggen läcker

Det akuta läget kommer att åtgärdas imorgon (2019-09-20). Den undersökning som gjorts idag visar på omfattande fuktskador både i väggar och golv. En mer grundlig undersökning kommer att behövas, efter dialog med försäkringsbolaget.

onsdag 12 juni 2019

Nya datum för årets aktiviteter

 • Intromöte för nya kolonister - Lör 6/7 (inbjudan till berörda skickas separat)
 • Kräftskiva - Lör 17/8
 • Loppis - Sön 18/8
 • Städdag med nedmontering av tält - Lör 24/8
 • Infomöte - Lör 24/8
Mer information kommer när det närmar sig respektive aktivitet.

onsdag 5 juni 2019

Viktigt att sköta om tomter och gångar

Som ni alla vet, håller Malmö Kommun på att få fram en detaljplan på vårt område. Den är beräknad att vara klar någon gång under nästa år.

Vi har inte fått några indikationer på att något ska förändras i vårt område, så att kolonin ska vara kvar. Och som många redan har sett, sätter kommunen upp träd vid infarten till kolonin. Men det är av yttersta vikt att vi under tiden detaljplan är under behandling, tar hand om vår koloni och följer riktlinjerna satta av kommunen.

Misskötts våra kolonier, bryter vi vårt ingångna kontrakt med kommunen, och de får en möjlighet att ifrågasätta fortsatt koloniverksamhet.

Så för allas vårt bästa,
 • se till att ni sköter rensning i gångarna
 • ser till att kolonitomterna är välskötta
 • hjälper varandra i föreningen
 • är närvarande på de gemensamma dagarna
 • att ni bryr er om föreningen.
Vi i Styrelsen har tyvärr blivit tvingande att i vissa fall ta till tuffare metoder, vilket gör att misskötta kolonier medför att medlemmar får sitt arrendekontrakt uppsagda och tvingas sälja sin stuga.
Detta är givetvis ingenting Styrelsen vill, men är tyvärr så långt det kan gå.


Styrelsen

måndag 6 maj 2019

Gemensam städdag, lördag 11/5

Dags för årets gemensamma städdag. Vi börjar 10.00 med ett uppstartsmöte där vi delar upp arbetsuppgifterna. Det som behöver göras är bl.a. följande:
 • Målning av föreningshuset
 • Målning av servicehuset/ toa och dusch
 • Målning av grind
 • Plankbygge vid grinden
 • Klippning av häckar
 • Plantering av perenner vid föreningshusets rabatt
 • Uppsättning staket mot BK start
 • Rensning av ogräs vid häcken vid parkeringen
 • Allmän ogräsbekämpning
 • Städning av lekstugan
 • Gräsklippning, alla gemensamma områden
 • Igenfyllning regngropar på parkering
 • Rengöring utemöblerna på altanen, boulebanan och vid servicehus

Under dagen gör vi paus för kaffe och fika. Det kommer också bjudas på korvgrillning (veg o vanlig). OBS grillningen är alltså under dagen och inte under kvällen som tidigare annonserats.

Vi måste också påminna att föreningens verksamhet bygger på att alla medlemmar hjälper till efter egen förmåga. Det kan vara allt från att hjälpa till vid städdag, baka, hjälpa till med fika, engagera sig i styrelsearbete, eller någon gång hjälpa till med praktiska eller administrativa uppgifter.

Container kommer att finnas på plats men inte öppnas förrän efter städdagen för alla.

tisdag 9 april 2019

Industriguidning i Kalkbrottet

Lördagen den 18 maj kommer en chartrad buss och hämtar oss på Fackelrosvägen 8 kl 10.40.
Bussen är utrustad med lift så att rullstolar kan gå ombord. Bussen rymmer 50 personer.

Industriguidningen börjar kl 11.00 i Kalkbrottet tillsammans med Claes Carlsson som är specialiserad på industrihistoria. Samling vid Kalkbrottet sker 10 minuter före , alltså kl 10.50 vid grindarna Kalkbrottsgatan 114.

Ni som är intresserade av att följa med och ännu inte
meddelat ert intresse, gör det till
Helen.hansson55@gmail.com

måndag 1 april 2019

Anmälan till kurs i HRL

Nu är anmälan öppen till vårens kurs i hjärt- och lungräddning med hjärtstartare!

I vintras gjordes en intresseundersökning på vår facebook-sida angående en HLR-kurs med hjärtstartare. Detta i samband med att föreningen i år utökar 1:a hjälpen-utrustningen i föreningshuset med en hjärtstartare. 

Kursen kommer att hållas den 4 maj kl. 10-12 i lånad lokal i Mossängens sommarstad.

För mer information titta i din mailkorg!

Anmälan gör du här.

Sista datum för anmälan är 14 april.

Vid frågor kontakta Viktoria via viktoriabacklund@gmail.com.

söndag 31 mars 2019

Datum och tid för kalkbrottsturen fastställt

Kalkbrottsturen går av stapeln lördag den 18 maj kl 11.00- 12.45.

Samling 10 minuter före avgång vid grindarna Kalkbrottsgatan 114, se skylt från Kalkbrottsgatan.

Om intresse finns att följa med, meddela Helen.hansson55@gmail.com .

Datum för årets planerade aktiviteter

Städdagar vår och höst:
- 11 maj (inkl. grillkväll)
- 14 september (inkl. kräftskiva)

Firande av nationaldagen med skönsång och fika:
- 6 juni

Loppmarknad & växtbytardag:
- 8 september

Informationsmöten
- 11 maj,
- 29 juni och
- 14 september

söndag 24 mars 2019

Tömning av trädgårdskärl

Tömning av trädgårdstunnorna påbörjas 16 april. Därefter töms tunnorna varje tisdag jämn vecka (detta kommer att ändras till udda veckor längre fram men vi vet idag inte än när).

fredag 22 mars 2019

Vill du delta i exklusiv rundtur i kalkbrottet?


Det finns möjlighet för oss kolonister att få en egen industriguidning i kalkbrottet. Styrelsen ställer sig bakom att bekosta en busstur via Malmö stad för att vi ska få ökad kunskap om kopplingen mellan Västkustens koloniförening, Skånska Cement och Kalkbrottet!

Vi har förmånen att i föreningen ha några kolonister som faktiskt har erfarenhet av arbetet i Kalkbrottet. Förhoppningsvis vill de vara med och berätta.

Bussturen rymmer 50 personer och  går av stapeln en helg under våren. Den guidade bussturen tar ca 1 ½ timme.
Är du intresserad av att följa med?

Anmäl ditt intresse till:
Helen Hansson stuga 8
helen.hansson55@gmail.com

torsdag 21 mars 2019

Vattnet sätts på 13/4

Lördagen den 13/4 kl 10.00 sätter vi på vattnet på området. Som vanligt gäller det att du behöver vara på plats för att stänga dina kranar eller ta hand om eventuella skador som uppkommit under vintern. Kan du inte närvara så be t.ex. en granne stänga och titta till dina kranar.