måndag 18 november 2013

Information gällande indragning av kommunalt avlopp

Styrelsen har under hösten varit i kontakt med Malmö stad för att diskutera indragning av kommunalt avlopp till området. Koloniföreningens "Avloppsgrupp" (som bildades under ett av årets informationsmöten) har också varit behjälplig med att ta fram information. Nedan en sammanfattning av informationen vi har fått:

Översiktsplan och detaljplan
För att en avloppsindragning över huvud taget ska kunna bli aktuell krävs att det finns en detaljplan över området. Det finns det inte idag. En detaljplan kan ta flera år för kommunen att göra. För Zenits koloniområde tog det till exempel 7 år. Malmö stad har ännu inte bestämt när någon detaljplan för området ska påbörjas. Just nu håller de på med översiktsplanen för hela Malmö, den ska bli klar i år. Därefter tas beslut om ev detaljplan för enskilda områden. Inför en ev detaljplan har Fastighetskontoret aviserat att de tänker se över koloniområdets byggnationer, eventuellt kan det komma krav på att stugor som överstiger 40 kvm ska minskas ner.

Vem äger processen?
Det är Fastighetskontoret som beställer en detaljplan av Stadsbyggnadskontoret. Den senare kan också på eget initiativ dra igång en sådan process. Föreningen kan eventuellt påskynda processen genom att bearbeta politiker i relevant nämnd.

Malmö stad utser entreprenör 
Om det i detaljplanen fastställs att koloniområdet får/bör/ska anslutas till kommunalt avlopp kommer VA Syd att ansvara för planering av anslutningspunkter. Därefter anlitar Malmö stad en entreprenör (som de redan har avtal med) som utför själva arbetet. Koloniföreningen kan ej välja entreprenör.

Kostnader
Kostnaden för att dra in kommunalt avlopp består av tre delar:

  • Projektering och anslutning till det kommunala nätet. 
  • Nergrävning av rör i gångarna och framdragning till respektive tomt. 
  • Indragning från grind in på respektive tomt. Från att ledningarna i gångarna är klara har varje kolonist 5 år på sig att göra detta steget. 
Det är vi kolonister som betalar eventuell avloppsinstallationen på området, det vill säga alla kolonisterna delar lika på totalkostnaden. Exakt vad det skulle kosta kan ingen säga i dagsläget men när Mossängens koloniförening drog in avlopp för några år sedan så kostade det 45000 kronor/kolonistuga att få avloppsanslutning fram till tomtgränsen. Därefter får varje kolonist själv bekosta rördragning och installation inne på sin egen tomt. 

Vi hoppas att den här informationen har varit tydlig. Styrelsen bevakar frågan och håller kontakt med Malmö stad framöver.