måndag 15 september 2014

Reviderade trivselregler


Koloniföreningens trivselsregler har förtydligats på punkten som gäller vår gemensamma toalett- och duschbyggnad. Från och med nu gäller följande:

Toalett och duschVar noga med att hålla rent efter dig. Efter att ni duschat, glöm inte att skrapa av golvet och väggar. Om du råkat orsaka översvämning, lämna inte bara utan ta hjälp av en granne eller meddela styrelsen om problemet. När ni har besökt toaletten, se till att ni lämnar den i gott skick. Sällskapsdjur får inte duschas av eller vistas i toalettbyggnaden. Föräldrar ansvarar för sina barn.

Kompletta trivselregler för vårt koloniområde hittar ni här >>

onsdag 10 september 2014

Bilder från augustifesten


Nu finns det bilder från augustifesten i vårt fotoalbum. Tack alla kolonister för en jättetrevlig kväll!

måndag 4 augusti 2014

Bilder från HLR-kursen i juni


Nu har vi lagt in bilder från hjärt- och lungräddningskursen som hölls på vårt koloniområde den 19 juli 2014. Ett 20-tal frivilliga kolonister deltog i utbildningen - en trygghet för oss alla om olyckan skulle vara framme. Efter bjöds det på hembakad fika. Kolla in bilderna HÄR.

fredag 18 juli 2014

Klargörande om toalettrenovering, flismaskin med mera

Styrelsen har fått in ännu ett mail med frågor om 2013 års toalettrenovering från nedanstående person. Alla dessa frågor var uppe på årsmötet i mars då de besvarades. Förra årets verksamhet och årsredovisning är godkänd av föreningens revisorer och klubbad av föreningens medlemmar på årsmötet. Men eftersom avsändaren hävdar att det är ett stort antal kolonister vill ha svar på dessa frågor igen så svarar vi på detta öppet. Med detta svar anser vi att det är slutältat angående förra årets renovering.

På årsmötet hölls en lång diskussion om ett stort antal otrevliga brev/mail/samtal till styrelsen från ett par kolonister under de senaste åren. En stor del av vår tid går åt att svara på samma frågor om och om igen och att bemöta tråkig ryktesspridning utan grund. Årsstämman var tydlig med att detta inte vara accepterbart och att styrelsen skulle sluta lägga energi och tid på ett par personer som ständigt ifrågasätter allt bara för sakens skull. Om man tycker att styrelsen missköter sig kan man vända sig till valberedningen inför nästa verksamhetsår.

Vi i styrelsen kan lova att vi verkar för föreningens bästa. Det innebär dock inte att vi alltid kan ta hänsyn till enskilda kolonisters särintressen. Vi måste se till majoriteten i första hand. Just nu har vi kompetens inom en mängd olika användbara områden inom styrelsen men självklart rådfrågar vi alltid specialister då det behövs. Som en extra säkerhet för oss alla har vi revisorerna som är väldigt engagerade och noggrant granskar vår verksamhet och ekonomi.

Har ni andra frågor eller förslag som kan öka trivseln på vårt område – lägg gärna en lapp i föreningens brevlåda!

Ha nu alla en fantastisk sommar!

/Styrelsen för Västkustens koloniförening

--------------------

Hej Christer!

här kommer svaren på dina frågor, vi kommer att lägga ut detta på vår hemsida så att alla i kolonin får samma information. Allt för att slippa missförstånd. Alla dessa frågor togs upp och besvarades utförligt på årsmötet då du själv var närvarande. Här kommer svar än en gång:

Renoveringen av toalettbyggnaden
Offertförfrågan skickades till tre företag, ett avböjde och de andra två lämnade in. Styrelsen baserade sitt beslut på pris, rekommendation och bra kontakt. Totalkostnaden för renoveringen blev betydligt högre än offerten och utgångsberäkningen på grund av flera orsaker. Originalbyggnaden var i mycket sämre skick än vad vi först trodde. Bland annat saknades fuktspärr vilket medförde en betydligt större renovering än vad vi frågat efter i offerten. Tyvärr har det företag som uppfört byggnaden från början upphört, kvitto på arbetet saknades liksom besiktningsprotokoll m.m. På grund av att någon/några kolonister bröt avspärrningen och gick in på det nygjorda golvet fick detta brytas upp och läggas om igen. Självklart har slutbesiktning gjorts och vi har garanti på arbetet.  Mer detaljerad info om renoveringsprocessen har vi redogjort för tidigare och informationen ligger kvar på hemsidan så den kan du läsa där.

Vi vet inte var du fått de där siffrorna ifrån men de verkar helt tagna ur luften. Föreningen har absolut inte betalt något som helst överpris på varken kakel, klinker eller annat material. Slutfakturan är noga granskad av både styrelse, fackman och våra revisorer.

Så fort skadan uppstod tog dåvarande styrelse kontakt med försäkringsbolaget som ville ha mer information. En fackman kontrollerade skadan och meddelade försäkringsbolaget att byggnormen gällande våtutrymme inte följts och därför har försäkringsbolaget ingen skyldighet att ersätta skadan. Vi har återigen kontaktat försäkringsbolaget för att utreda om det finns möjlighet att få ersättning för annat påverkat material. Men tyvärr fanns inget utöver kostnaden för återställning av toalettbyggnaden att påvisa.

Efter ditt påpekande om problem idag har vi varit i kontakt med både fackman och frågat ett tjugotal kolonister som använt duschen den senaste tiden, inga fel har hittats. Däremot har brunnen varit igentäppt vid något tillfälle och det är åtgärdat nu. I de fall då vatten rinner utanför beror det på att man inte använt duschdraperi eller att man inte insett att man inte kan spruta vatten vida omkring. Om man upptäcker att det rinner vatten utanför duschytan ska man använda sig av golvskrapan. Vi är många som lyckas duscha så det inte rinner ut vatten. Hår, gräs, grus och liknande tar man upp med en pappersservett så minimerar det risken för nya stopp i brunnen. Vi får hjälpas åt att hålla snyggt när vi har använt toaletter och duschar.

Flismaskinen
Flismaskinen finns inte upptagen som någon motion, ärende eller beslut i något årsmötesprotokoll och det står heller inget i våra stadgar om flismaskiner. Med andra ord ligger det på styrelsen att besluta om detta och liknande ärenden. På grund av att flismaskinen inte utnyttjades beslöt styrelsen att denna skulle säljas och detta gjordes till avskrivet och bokfört värde vilken man lagligen ska.
                                                                                                                                                     
Kräftskivan 2013
Kostnaden för kräftskivan/knyt kalaset var 357 kronor (pappersdukar och dekorationer).  Revisorerna hade inte något att anmärka på denna kostnad vid förra årets revision. Inför kräftskivan köptes ett partytält för 2400 kr, detta är tänkt att kunna användas vid fler tillfällen framöver. För att finansiera tältet anordnades ett lotteri som inbringade 2400 kr, alla vinsterna skänktes av kolonister.

Du har upprepade gånger under förra året mailat styrelsen liknande frågor och du har fått svar, all mailkonversation är protokollförd. På årsmötet i mars framförde du återigen dina frågor och synpunkter på vilka du och församlingen fick svar. Det finns ingen mening att älta dessa detaljer om och om igen, renoveringen är redan genomförd.  Förra årets verksamhet och årsbokslut klubbades på årsmötet i mars, utan reservationer, och förra årets styrelse beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Hoppas och tror att du respekterar detta som slutgiltigt svar på dina frågor.

Vi önskar dig en fortsatt trevlig sommar!

Vänliga hälsningar
Bob Stigsson
för styrelsen i Västkustens koloniförening

---------------------

Hej Bob
Vi diskuterade för en tid sedan kostnader inom föreningen, hur har det gått. Vi är ett stort antal kolonister som vill ha svar på div. frågor.
1.    Anbuden till toalettbygnaden vilka företag som lämnat anbud?

2.    Förklaring varför ombyggnaden av toalettbyggnaden blev så dyr.
       Jag har 5 st anbud på samma arbete men med en kostnad på
       ca 50.000 - 65.000 tusen kronor. 1 anbud på 125.000:- men då
       hade dom rivet ut alla innerväggar allt kakel och börjat från början
       och inkl. nya vaskar toastolar och duschar.
       Vi har betalt över 4.000:- / kvm för kakel och klinker? Ingen i Sverige
       tar över 1.000:- / kvm för standardkakel inkl. fuktspärr och uppsättning.

3.    Dokumentation av vilket som var fast pris och vilket som var löpande.

4.   Kopior av försäkringsbreven som vi har fått avslag på.

5.    Vem har gjort slutbesiktning? Det är större problem idag än det någonsin
       har varigt. Vattnett rinner in på toaletterna och ut genom ytterdörren.
       Detta kan väl inte ha godkännts?

6.    Flismaskinen! Det finns ett årsmötesbeslut om inköp av flismaskinen.
       Detta innebär att den endast kan säljas om ett nytt årsmötesbeslut om
       försäljning kan ske. Annars är det egenmäktigt förfarande och stöjd av
       medlemmarnas egendom. Något årsmötesbeslut finns ej! Alltså skall
       flismaskinen återbördas till föreningen annars kan en ev. polisanmälan ske.
       Dessutom är den såld till ett alltför lågt pris.

7.   Kräftskiva / knytkalas förklaring till kostnaderna på ett knytkalas.

/Christer Hultberg tisdag 24 juni 2014

Utmaning i kreativitet

Hej alla kolonister.
Det finns planer på att pryda vår infart till området på något sätt.
Exempelvis kan det vara en portal av välkomnande och trevligt utseende.
Vi utmanar nu alla intresserade och kreativa krafter på området att komma med seriösa förslag
Det som behövs är en någorlunda välritad skiss med angivande av mått och material, eftersom vi troligen behöver söka bygglov för detta.

Kom in med ditt förslag / ritning i vår postlåda senast 31 juli.
Sedan röstar vi tillsammans fram det alternativ som de flesta önskar och belönar detta med ett trevligt pris under högtidliga former

Lycka till
Vi ser fram emot förslag
Styrelsen

måndag 21 april 2014

Dags att rensa i gången


Nu har våren äntligen kommit och det är härligt att se hur det växer ute på vårt område. Även ogräset växer så det knakar och i helgen passade många kolonister på att rensa och göra vårfint i sin trädgård. Glöm inte bort att rensa ogräset i gången om ni inte redan har gjort det. Vad är det då som gäller? Jo, alla kolonister har ansvar för att rensa ogräset i gången utanför sin hela sin egen tomt, fram till mitten av gången. Ogräset sprider sig fort men rensar man ordentligt nu i början av säsongen blir det mycket mindre jobb under resten av sommaren. Rensa i första hand manuellt, med hacka eller liten spade och undvik bekämpningsmedel som inte är bra för vår miljö.

onsdag 12 mars 2014

Rapport från årsmötet 2014

Kul att så många kom på årsmötet i år, representanter från 51 stugor! Det är viktigt att alla engagerar sig i frågor som rör vårt koloniområde. 

Vi kommer att publicera protokollet så fort det är skrivet och justerat men här är några punkter som ni kan känna till redan nu: 

Val av nya styrelsemedlemmar
Ordförande (fyllnadsval på 1 år) - Bob Stigsson
Kassör (2 år) - Anders Lejczak
Ledamot/sekreterare (fyllnadsval på 1 år) - Johan Tötterström
Ledamot (2 år) - Mikael Andersson
Suppleant (1 år) - Birgitta Hagström
Suppleant (1 år) - Martin Jensen

Kontaktuppgifter till de som är nya för i år kommer inom kort. 

Nya arrendeavgifter
Arrendet kommer att justeras enligt de nya stadgarna som antogs på förra årsmötet. Det innebär att:
1/ föreningens totala driftskostnad fr o m 2014 kommer att fördelas lika mellan alla kolonister. 
2/ varje kolonist ska betala det av Malmö stad fastställda markarrendet (för närvarande 5,36 kr/kvm). 

Styrelsen hade föreslagit en höjning på 600 kr/stuga och år då nuvarande arrende inte täcker föreningens utgifter. Föreningen behöver också bygga upp en buffert för oförutsedda utgifter. Förslaget röstades igenom. 

Avier kommer att skickas ut nu i dagarna och vi ber er betala dem i tid!

/Styrelsen


onsdag 29 januari 2014

Viktigt infobrev

Igår fick ni alla i era brevlådor ett infobrev från styrelsen. Brevet informerar om några punkter som vi tidigare informerat om här på hemsidan:

 • Renovering av toa/duschbyggnad.
 • Förtydligande av koloniarealer.
 • Beslut om egna grindar mot gatan.
 • Status på frågan om kommunalt avlopp.
 • Nya arrendeavgifter fr.o.m. 2014.
 • Vaktmästare på området.
För er som inte läst det än kan brevet även laddas ner härifrån: [Länk till infobrev]

Kommunen har också skickat oss ett brev som än en gång säger samma sak om kommunalt avlopp. Det brevet kan ni läsa här: [Länk till brevet från kommunen]


tisdag 14 januari 2014

Förtydligande gällande felaktiga arealer i utskick från kommunen


Kommunen har under hösten 2011 skickat ut ritningar till alla kolonister där tomter och stugor ritats ut. Arealen på dessa ritningar stämmer inte med gällande avtal mellan koloniföreningen och kommunen. Vi har påpekat detta för kommunen och fått följande förtydligande från Fastighetskontoret:

”Under åren 2011-12 gjordes en inventering och uppmätning av stugor med tillbyggnader av Fastighetskontoret. Syftet var att få ett bra underlag för vidare handläggning av byggnation samt skapa en översikt över stugytor. Dokumentet skickades ut till respektive kolonist. I det utskickade dokumentet med uppmätningen angavs även lottytan, men eftersom syftet inte var att mäta lotternas yta genomfördes denna del av uppmätningen mer schematisk, varför de angivna lottytorna inte är slutligt säkerställda.

Det finns ett ingånget avtal mellan kommunen och koloniföreningen Västkusten och de angivna lottytorna beskrivna i bilaga till detta arrendeavtal är de som skall gälla tills vidare.”


Med andra ord: Arealen som står i arrendeavtalet gäller. Önskar någon läsa hela brevet från Fastighetskontorets så kan ni ladda hem brevet [via denna länken].

De av er som ännu inte skickat in avtalen, ber vi er göra det så snart som möjligt.


tisdag 7 januari 2014

Svar på "öppet brev till styrelsen"

Styrelsen har mottagit följande öppna brev och svarar därför också öppet på brevet. Styrelsens svar är markerade med orange text.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Öppet brev till styrelsen

Efter evigheter av extremt långsamt arbete börjar äntligen hantverkarna bli färdiga.
Enbart kakelarbete har tagit 18 arbetsdagar otroligt, genomsnitt 10 kakel plattor i timmen.
Torsdag den 19 dec skall taket målas. Om dessa 3 hantverkare hinner måla hela taket kanske
en toalett kan kopplas in, men bara en. Det är ju bara 24 timmars arbete på 3 arbetare och dag.
Man förstår att det kan bli stressigt att hinna med, Var och en av dom måste ju hinna med att måla nästan en kvadratmeter i timmen.

Styrelsens SVAR:

 • Arbetet har tagit längre tid än beräknat eftersom:
 • Fuktskadan var mycket större än vad vi trodde från början
 • Ohyra upptäcktes under golvet
 • Start av renovering fick senareläggas eftersom försäkringsbolaget ville först skicka inspektör från Anticimex.
 • Någon/Några kolonister ignorerade avspärrningarna och beträdde det nylagda golvet. Golvet fick brytas upp och läggas en gång till.


Vi hoppas dom hinner så att det finns en toa tillgänglig till helgen
Men enl. hantverkarna skall ej varmvattenberedaren kopplas in enligt order från styrelsen.
Vid ett årsmöte beslöts att toaletten skulle vara öppen året runt, detta för att många renoverar
och fixar sina stugor under vinterhalvåret. Dels att nu är det Jul och Nyår då ett flertal vill fira
dessa helger i sina stugor. Skall man då inte ha tillgång till varmt vatten eller kunna duscha.
Vad har nuvarande styrelse för befogenheter att upphäva ett beslut som har mandat på ett årsmöte och själv besluta att medlemmar ej skall ha tillgång till varmt vatten och duschar. Enligt stadgar 6.7 skall styrelsen se till att beslut fattade vid årsmöte efterföljs
Toalett och duschar skall vara öppna året runt.

SVAR:
Diskussioner har förekommit men det finns inget protokollfört beslut från årsmöten att duschar och varmvatten skall vara på året runt. Pga. hög elförbrukning/uppvärmningskostnad under vinterhalvåret har styrelsen tagit beslut att spara in dessa kostnader för uppvärmning mm.  En försämrad komfort för ett fåtal men en avsevärd besparing för medlemmarna totalt. 

Att föreningen förbrukar totalt mer el under vintermånaderna för att värma upp vatten än under hela säsongen är inte rimligt.


Det har en fördel att ha öppet åter runt för då vi kan söka rotavdrag.
För att få rotavdrag krävs att byggnaden är öppen året runt.

SVAR:
Detta är ej korrekt. Rot-avdrag kan endast sökas av privatpersoner, ej av föreningar.

Tidigare mailade frågor som ej fått svar.

1./ Är skadeanmälan gjord och vilka kostnader står försäkringsbolaget för.

SVAR:
Ja, skadan är anmäld till Länsförsäkringar.
Materialkostnaderna understiger dock självrisken. Inga kvitton finns från tidigare renovering och därför har vi högre självrisk.

     Besiktning gjordes av Svensk fastighetsbesiktning som godkände tidigare byggnation.
     Protokoll skall finnas i bokföringen.

SVAR:
Det finns inga papper på detta och ej heller kvitton från förra renoveringen.

2./ Vilka andra entreprenörer har lämnat anbud?

SVAR:
3 entreprenörer har kontaktats. En tackade nej till arbetet och 2 lämnade offert. 

3./ Har de anlitade hantverkare våtrumscertifikat?

SVAR:
Ja

4./ Vilka garantier lämnar denna leverantör?

SVAR:
Fabriksgarantier på material samt våtrumscertifikat. Både offert och fakturor är detaljerade med vilka moment som gjorts ifall vi någon gång skulle behöva reklamera arbetet. På tätskikten har vi 10 års garanti.


5./ Vilket utomstående företag har utfört besiktning på utfört arbete

SVAR:
Representant från styrelsen var med på slutbesiktning och dessutom har renoveringsarbetet dokumenterats löpande med foto.

6./ Har rot avdrag sökts?

SVAR:
Rot-avdrag kan endast sökas av privatpersoner, ej av föreningar.

Vi är många medlemmar som önskar styrelsen god jul
Men också att få svar på våra frågor.
Skall vi kunna fira Jul och Nyår i vår stuga.


Christer Hultberg tillsammans med många medlemmar som snart fått nog.