onsdag 29 januari 2014

Viktigt infobrev

Igår fick ni alla i era brevlådor ett infobrev från styrelsen. Brevet informerar om några punkter som vi tidigare informerat om här på hemsidan:

 • Renovering av toa/duschbyggnad.
 • Förtydligande av koloniarealer.
 • Beslut om egna grindar mot gatan.
 • Status på frågan om kommunalt avlopp.
 • Nya arrendeavgifter fr.o.m. 2014.
 • Vaktmästare på området.
För er som inte läst det än kan brevet även laddas ner härifrån: [Länk till infobrev]

Kommunen har också skickat oss ett brev som än en gång säger samma sak om kommunalt avlopp. Det brevet kan ni läsa här: [Länk till brevet från kommunen]


tisdag 14 januari 2014

Förtydligande gällande felaktiga arealer i utskick från kommunen


Kommunen har under hösten 2011 skickat ut ritningar till alla kolonister där tomter och stugor ritats ut. Arealen på dessa ritningar stämmer inte med gällande avtal mellan koloniföreningen och kommunen. Vi har påpekat detta för kommunen och fått följande förtydligande från Fastighetskontoret:

”Under åren 2011-12 gjordes en inventering och uppmätning av stugor med tillbyggnader av Fastighetskontoret. Syftet var att få ett bra underlag för vidare handläggning av byggnation samt skapa en översikt över stugytor. Dokumentet skickades ut till respektive kolonist. I det utskickade dokumentet med uppmätningen angavs även lottytan, men eftersom syftet inte var att mäta lotternas yta genomfördes denna del av uppmätningen mer schematisk, varför de angivna lottytorna inte är slutligt säkerställda.

Det finns ett ingånget avtal mellan kommunen och koloniföreningen Västkusten och de angivna lottytorna beskrivna i bilaga till detta arrendeavtal är de som skall gälla tills vidare.”


Med andra ord: Arealen som står i arrendeavtalet gäller. Önskar någon läsa hela brevet från Fastighetskontorets så kan ni ladda hem brevet [via denna länken].

De av er som ännu inte skickat in avtalen, ber vi er göra det så snart som möjligt.


tisdag 7 januari 2014

Svar på "öppet brev till styrelsen"

Styrelsen har mottagit följande öppna brev och svarar därför också öppet på brevet. Styrelsens svar är markerade med orange text.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Öppet brev till styrelsen

Efter evigheter av extremt långsamt arbete börjar äntligen hantverkarna bli färdiga.
Enbart kakelarbete har tagit 18 arbetsdagar otroligt, genomsnitt 10 kakel plattor i timmen.
Torsdag den 19 dec skall taket målas. Om dessa 3 hantverkare hinner måla hela taket kanske
en toalett kan kopplas in, men bara en. Det är ju bara 24 timmars arbete på 3 arbetare och dag.
Man förstår att det kan bli stressigt att hinna med, Var och en av dom måste ju hinna med att måla nästan en kvadratmeter i timmen.

Styrelsens SVAR:

 • Arbetet har tagit längre tid än beräknat eftersom:
 • Fuktskadan var mycket större än vad vi trodde från början
 • Ohyra upptäcktes under golvet
 • Start av renovering fick senareläggas eftersom försäkringsbolaget ville först skicka inspektör från Anticimex.
 • Någon/Några kolonister ignorerade avspärrningarna och beträdde det nylagda golvet. Golvet fick brytas upp och läggas en gång till.


Vi hoppas dom hinner så att det finns en toa tillgänglig till helgen
Men enl. hantverkarna skall ej varmvattenberedaren kopplas in enligt order från styrelsen.
Vid ett årsmöte beslöts att toaletten skulle vara öppen året runt, detta för att många renoverar
och fixar sina stugor under vinterhalvåret. Dels att nu är det Jul och Nyår då ett flertal vill fira
dessa helger i sina stugor. Skall man då inte ha tillgång till varmt vatten eller kunna duscha.
Vad har nuvarande styrelse för befogenheter att upphäva ett beslut som har mandat på ett årsmöte och själv besluta att medlemmar ej skall ha tillgång till varmt vatten och duschar. Enligt stadgar 6.7 skall styrelsen se till att beslut fattade vid årsmöte efterföljs
Toalett och duschar skall vara öppna året runt.

SVAR:
Diskussioner har förekommit men det finns inget protokollfört beslut från årsmöten att duschar och varmvatten skall vara på året runt. Pga. hög elförbrukning/uppvärmningskostnad under vinterhalvåret har styrelsen tagit beslut att spara in dessa kostnader för uppvärmning mm.  En försämrad komfort för ett fåtal men en avsevärd besparing för medlemmarna totalt. 

Att föreningen förbrukar totalt mer el under vintermånaderna för att värma upp vatten än under hela säsongen är inte rimligt.


Det har en fördel att ha öppet åter runt för då vi kan söka rotavdrag.
För att få rotavdrag krävs att byggnaden är öppen året runt.

SVAR:
Detta är ej korrekt. Rot-avdrag kan endast sökas av privatpersoner, ej av föreningar.

Tidigare mailade frågor som ej fått svar.

1./ Är skadeanmälan gjord och vilka kostnader står försäkringsbolaget för.

SVAR:
Ja, skadan är anmäld till Länsförsäkringar.
Materialkostnaderna understiger dock självrisken. Inga kvitton finns från tidigare renovering och därför har vi högre självrisk.

     Besiktning gjordes av Svensk fastighetsbesiktning som godkände tidigare byggnation.
     Protokoll skall finnas i bokföringen.

SVAR:
Det finns inga papper på detta och ej heller kvitton från förra renoveringen.

2./ Vilka andra entreprenörer har lämnat anbud?

SVAR:
3 entreprenörer har kontaktats. En tackade nej till arbetet och 2 lämnade offert. 

3./ Har de anlitade hantverkare våtrumscertifikat?

SVAR:
Ja

4./ Vilka garantier lämnar denna leverantör?

SVAR:
Fabriksgarantier på material samt våtrumscertifikat. Både offert och fakturor är detaljerade med vilka moment som gjorts ifall vi någon gång skulle behöva reklamera arbetet. På tätskikten har vi 10 års garanti.


5./ Vilket utomstående företag har utfört besiktning på utfört arbete

SVAR:
Representant från styrelsen var med på slutbesiktning och dessutom har renoveringsarbetet dokumenterats löpande med foto.

6./ Har rot avdrag sökts?

SVAR:
Rot-avdrag kan endast sökas av privatpersoner, ej av föreningar.

Vi är många medlemmar som önskar styrelsen god jul
Men också att få svar på våra frågor.
Skall vi kunna fira Jul och Nyår i vår stuga.


Christer Hultberg tillsammans med många medlemmar som snart fått nog.