tisdag 14 januari 2014

Förtydligande gällande felaktiga arealer i utskick från kommunen


Kommunen har under hösten 2011 skickat ut ritningar till alla kolonister där tomter och stugor ritats ut. Arealen på dessa ritningar stämmer inte med gällande avtal mellan koloniföreningen och kommunen. Vi har påpekat detta för kommunen och fått följande förtydligande från Fastighetskontoret:

”Under åren 2011-12 gjordes en inventering och uppmätning av stugor med tillbyggnader av Fastighetskontoret. Syftet var att få ett bra underlag för vidare handläggning av byggnation samt skapa en översikt över stugytor. Dokumentet skickades ut till respektive kolonist. I det utskickade dokumentet med uppmätningen angavs även lottytan, men eftersom syftet inte var att mäta lotternas yta genomfördes denna del av uppmätningen mer schematisk, varför de angivna lottytorna inte är slutligt säkerställda.

Det finns ett ingånget avtal mellan kommunen och koloniföreningen Västkusten och de angivna lottytorna beskrivna i bilaga till detta arrendeavtal är de som skall gälla tills vidare.”


Med andra ord: Arealen som står i arrendeavtalet gäller. Önskar någon läsa hela brevet från Fastighetskontorets så kan ni ladda hem brevet [via denna länken].

De av er som ännu inte skickat in avtalen, ber vi er göra det så snart som möjligt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriv gärna en kommentar här.