onsdag 12 mars 2014

Rapport från årsmötet 2014

Kul att så många kom på årsmötet i år, representanter från 51 stugor! Det är viktigt att alla engagerar sig i frågor som rör vårt koloniområde. 

Vi kommer att publicera protokollet så fort det är skrivet och justerat men här är några punkter som ni kan känna till redan nu: 

Val av nya styrelsemedlemmar
Ordförande (fyllnadsval på 1 år) - Bob Stigsson
Kassör (2 år) - Anders Lejczak
Ledamot/sekreterare (fyllnadsval på 1 år) - Johan Tötterström
Ledamot (2 år) - Mikael Andersson
Suppleant (1 år) - Birgitta Hagström
Suppleant (1 år) - Martin Jensen

Kontaktuppgifter till de som är nya för i år kommer inom kort. 

Nya arrendeavgifter
Arrendet kommer att justeras enligt de nya stadgarna som antogs på förra årsmötet. Det innebär att:
1/ föreningens totala driftskostnad fr o m 2014 kommer att fördelas lika mellan alla kolonister. 
2/ varje kolonist ska betala det av Malmö stad fastställda markarrendet (för närvarande 5,36 kr/kvm). 

Styrelsen hade föreslagit en höjning på 600 kr/stuga och år då nuvarande arrende inte täcker föreningens utgifter. Föreningen behöver också bygga upp en buffert för oförutsedda utgifter. Förslaget röstades igenom. 

Avier kommer att skickas ut nu i dagarna och vi ber er betala dem i tid!

/Styrelsen