fredag 18 juli 2014

Klargörande om toalettrenovering, flismaskin med mera

Styrelsen har fått in ännu ett mail med frågor om 2013 års toalettrenovering från nedanstående person. Alla dessa frågor var uppe på årsmötet i mars då de besvarades. Förra årets verksamhet och årsredovisning är godkänd av föreningens revisorer och klubbad av föreningens medlemmar på årsmötet. Men eftersom avsändaren hävdar att det är ett stort antal kolonister vill ha svar på dessa frågor igen så svarar vi på detta öppet. Med detta svar anser vi att det är slutältat angående förra årets renovering.

På årsmötet hölls en lång diskussion om ett stort antal otrevliga brev/mail/samtal till styrelsen från ett par kolonister under de senaste åren. En stor del av vår tid går åt att svara på samma frågor om och om igen och att bemöta tråkig ryktesspridning utan grund. Årsstämman var tydlig med att detta inte vara accepterbart och att styrelsen skulle sluta lägga energi och tid på ett par personer som ständigt ifrågasätter allt bara för sakens skull. Om man tycker att styrelsen missköter sig kan man vända sig till valberedningen inför nästa verksamhetsår.

Vi i styrelsen kan lova att vi verkar för föreningens bästa. Det innebär dock inte att vi alltid kan ta hänsyn till enskilda kolonisters särintressen. Vi måste se till majoriteten i första hand. Just nu har vi kompetens inom en mängd olika användbara områden inom styrelsen men självklart rådfrågar vi alltid specialister då det behövs. Som en extra säkerhet för oss alla har vi revisorerna som är väldigt engagerade och noggrant granskar vår verksamhet och ekonomi.

Har ni andra frågor eller förslag som kan öka trivseln på vårt område – lägg gärna en lapp i föreningens brevlåda!

Ha nu alla en fantastisk sommar!

/Styrelsen för Västkustens koloniförening

--------------------

Hej Christer!

här kommer svaren på dina frågor, vi kommer att lägga ut detta på vår hemsida så att alla i kolonin får samma information. Allt för att slippa missförstånd. Alla dessa frågor togs upp och besvarades utförligt på årsmötet då du själv var närvarande. Här kommer svar än en gång:

Renoveringen av toalettbyggnaden
Offertförfrågan skickades till tre företag, ett avböjde och de andra två lämnade in. Styrelsen baserade sitt beslut på pris, rekommendation och bra kontakt. Totalkostnaden för renoveringen blev betydligt högre än offerten och utgångsberäkningen på grund av flera orsaker. Originalbyggnaden var i mycket sämre skick än vad vi först trodde. Bland annat saknades fuktspärr vilket medförde en betydligt större renovering än vad vi frågat efter i offerten. Tyvärr har det företag som uppfört byggnaden från början upphört, kvitto på arbetet saknades liksom besiktningsprotokoll m.m. På grund av att någon/några kolonister bröt avspärrningen och gick in på det nygjorda golvet fick detta brytas upp och läggas om igen. Självklart har slutbesiktning gjorts och vi har garanti på arbetet.  Mer detaljerad info om renoveringsprocessen har vi redogjort för tidigare och informationen ligger kvar på hemsidan så den kan du läsa där.

Vi vet inte var du fått de där siffrorna ifrån men de verkar helt tagna ur luften. Föreningen har absolut inte betalt något som helst överpris på varken kakel, klinker eller annat material. Slutfakturan är noga granskad av både styrelse, fackman och våra revisorer.

Så fort skadan uppstod tog dåvarande styrelse kontakt med försäkringsbolaget som ville ha mer information. En fackman kontrollerade skadan och meddelade försäkringsbolaget att byggnormen gällande våtutrymme inte följts och därför har försäkringsbolaget ingen skyldighet att ersätta skadan. Vi har återigen kontaktat försäkringsbolaget för att utreda om det finns möjlighet att få ersättning för annat påverkat material. Men tyvärr fanns inget utöver kostnaden för återställning av toalettbyggnaden att påvisa.

Efter ditt påpekande om problem idag har vi varit i kontakt med både fackman och frågat ett tjugotal kolonister som använt duschen den senaste tiden, inga fel har hittats. Däremot har brunnen varit igentäppt vid något tillfälle och det är åtgärdat nu. I de fall då vatten rinner utanför beror det på att man inte använt duschdraperi eller att man inte insett att man inte kan spruta vatten vida omkring. Om man upptäcker att det rinner vatten utanför duschytan ska man använda sig av golvskrapan. Vi är många som lyckas duscha så det inte rinner ut vatten. Hår, gräs, grus och liknande tar man upp med en pappersservett så minimerar det risken för nya stopp i brunnen. Vi får hjälpas åt att hålla snyggt när vi har använt toaletter och duschar.

Flismaskinen
Flismaskinen finns inte upptagen som någon motion, ärende eller beslut i något årsmötesprotokoll och det står heller inget i våra stadgar om flismaskiner. Med andra ord ligger det på styrelsen att besluta om detta och liknande ärenden. På grund av att flismaskinen inte utnyttjades beslöt styrelsen att denna skulle säljas och detta gjordes till avskrivet och bokfört värde vilken man lagligen ska.
                                                                                                                                                     
Kräftskivan 2013
Kostnaden för kräftskivan/knyt kalaset var 357 kronor (pappersdukar och dekorationer).  Revisorerna hade inte något att anmärka på denna kostnad vid förra årets revision. Inför kräftskivan köptes ett partytält för 2400 kr, detta är tänkt att kunna användas vid fler tillfällen framöver. För att finansiera tältet anordnades ett lotteri som inbringade 2400 kr, alla vinsterna skänktes av kolonister.

Du har upprepade gånger under förra året mailat styrelsen liknande frågor och du har fått svar, all mailkonversation är protokollförd. På årsmötet i mars framförde du återigen dina frågor och synpunkter på vilka du och församlingen fick svar. Det finns ingen mening att älta dessa detaljer om och om igen, renoveringen är redan genomförd.  Förra årets verksamhet och årsbokslut klubbades på årsmötet i mars, utan reservationer, och förra årets styrelse beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Hoppas och tror att du respekterar detta som slutgiltigt svar på dina frågor.

Vi önskar dig en fortsatt trevlig sommar!

Vänliga hälsningar
Bob Stigsson
för styrelsen i Västkustens koloniförening

---------------------

Hej Bob
Vi diskuterade för en tid sedan kostnader inom föreningen, hur har det gått. Vi är ett stort antal kolonister som vill ha svar på div. frågor.
1.    Anbuden till toalettbygnaden vilka företag som lämnat anbud?

2.    Förklaring varför ombyggnaden av toalettbyggnaden blev så dyr.
       Jag har 5 st anbud på samma arbete men med en kostnad på
       ca 50.000 - 65.000 tusen kronor. 1 anbud på 125.000:- men då
       hade dom rivet ut alla innerväggar allt kakel och börjat från början
       och inkl. nya vaskar toastolar och duschar.
       Vi har betalt över 4.000:- / kvm för kakel och klinker? Ingen i Sverige
       tar över 1.000:- / kvm för standardkakel inkl. fuktspärr och uppsättning.

3.    Dokumentation av vilket som var fast pris och vilket som var löpande.

4.   Kopior av försäkringsbreven som vi har fått avslag på.

5.    Vem har gjort slutbesiktning? Det är större problem idag än det någonsin
       har varigt. Vattnett rinner in på toaletterna och ut genom ytterdörren.
       Detta kan väl inte ha godkännts?

6.    Flismaskinen! Det finns ett årsmötesbeslut om inköp av flismaskinen.
       Detta innebär att den endast kan säljas om ett nytt årsmötesbeslut om
       försäljning kan ske. Annars är det egenmäktigt förfarande och stöjd av
       medlemmarnas egendom. Något årsmötesbeslut finns ej! Alltså skall
       flismaskinen återbördas till föreningen annars kan en ev. polisanmälan ske.
       Dessutom är den såld till ett alltför lågt pris.

7.   Kräftskiva / knytkalas förklaring till kostnaderna på ett knytkalas.

/Christer Hultberg