onsdag 14 oktober 2015

Viktig info inför vintern

Den 9 November (tidigt på morgonen) sker säsongens sista tömning av trädgårdskärl. Samma dag låser vi miljöhuset då vi inte har soptömning under vinterhalvåret. Detta gäller:

Trädgårdskärl
Trädgårdskärlen förvaras inne på respektive kolonitomt, det innebär att du som kolonist ska dra in trädgårsdkärlet på din egen tomt senast den 9 November. Om ni har trädgårdsavfall efter detta datum får ni själv köra det till återvinningstationen i Bunkeflo.

Retursopor och restavfall
Efter den 9 November får inga sopor slängas på koloniområdet, varken i miljöhuset eller utanför! Vi har ingen tömning alls under vintern. Är ni i kolonin under vinterhalvåret får ni ta era sopor med er hem och slänga dem där, alternativt köra dem till återvinningsstationen i Bunkeflo.

Grinden
Grinden in till området ska vara stängd och låst under vinterhalvåret, fram tills vi öppnar säsongen igen i april 2016. Vi får alla hjälpas åt att hålla grinden stängd och lås!


 

måndag 12 oktober 2015

Vattenavstängning 17 oktober 2015

Lördagen den 17 oktober ca kl 10 stängs vattnet av på Västkustens koloniområde. Detta gäller:

Alla kranar på tomten ska i samband med vattenavstängningen öppnas! Det är väldigt viktigt då våra ledningar lätt fryser sönder annars. Kan man inte själv närvara vid vattenavstängningen får man be en granne eller vän att göra det.

Ni som har varmvattenberedare
Tänk på att tömma varmvattenberedaren helt, den bör vara helt tom under vintern.

Dusharna
Våra gemensamma duschar i toalettbyggnaden stängs också av den 17 oktober och kommer att vara avstängda fram tills vattnet sätts på igen i april 2016.
.