onsdag 14 oktober 2015

Viktig info inför vintern

Den 9 November (tidigt på morgonen) sker säsongens sista tömning av trädgårdskärl. Samma dag låser vi miljöhuset då vi inte har soptömning under vinterhalvåret. Detta gäller:

Trädgårdskärl
Trädgårdskärlen förvaras inne på respektive kolonitomt, det innebär att du som kolonist ska dra in trädgårsdkärlet på din egen tomt senast den 9 November. Om ni har trädgårdsavfall efter detta datum får ni själv köra det till återvinningstationen i Bunkeflo.

Retursopor och restavfall
Efter den 9 November får inga sopor slängas på koloniområdet, varken i miljöhuset eller utanför! Vi har ingen tömning alls under vintern. Är ni i kolonin under vinterhalvåret får ni ta era sopor med er hem och slänga dem där, alternativt köra dem till återvinningsstationen i Bunkeflo.

Grinden
Grinden in till området ska vara stängd och låst under vinterhalvåret, fram tills vi öppnar säsongen igen i april 2016. Vi får alla hjälpas åt att hålla grinden stängd och lås!


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriv gärna en kommentar här.