måndag 5 september 2016

Gemensam städdag, lördag 24:e september
Det börjar dra ihop sig till årets sista gemensamma städdag då vi gör fint på våra gemensamma ytor.

Samling lördagen 24:e september kl 10.00 vid klubbstugan

Vi börjar med ett kortade informationsmöte och delar därefter in oss i mindre grupper. Fika kommer att serveras.

Det är viktigt att alla hjälper till!

Vi vet att alla inte klarar av tyngre arbete men det finns även lättare uppgifter som t ex att koka kaffe, ställa fram fika och liknande.Vi vill också åter poängtera att föreningens verksamhet bygger på att medlemmar står för drift och skötsel.