Historik

Cementfabriken i Limhamn.

Koloniföreningen Västkusten bildades 1952. Området ägdes då av Skånska Cementaktiebolaget och uppläts  endast till i bolaget anställda. Först senare år har utomstående fått förvärva kolonilott. Områdets areal uppgår till 30 520 kvm och har 86 kolonilotter. - Med bolagets ekonomiska stöd och lån kunde de nyblivna koloniägarna genom eget och gemensamt arbete färdigställa området. I det ursprungliga kontraktet angavs noggrant kolonistugorna maximala storlek och hur de skulle placeras på kolonilotten. Redan tidigt byggdes gemensam toalettbyggnad och förråd. - Skånska Cementaktiebolaget ändrade namn och gick upp i eller förvärvades av andra bolag. Genom bytesavtal mellan Heidelberg Cement och Malmö kommun 2008 förvärvade kommunen området.

Den sociala gemenskapen var viktig och med början 1954 ordnades det årligen midsommarfester med dans och tombolor. En byggnad med plats för orkester samt tombolastånd uppfördes. Intresset minskade med åren och under senare år har inte någon midsommarfest ägt rum. 2012 firade föreningen sitt 60-årsjubileum med pompa och ståt.

(Tack till Lennart Malm för texten)