Styrelse - Kontakt - Stadgar

Styrelsen i föreningen består idag av följande (uppdaterad 2018-05-17):

Bob Stigsson, ordförande, nr 77
Fredrik Thunberg, kassör, nr 27
Anders Lejczak, sekreterare, nr 18
Johan Tötterström, ledamot, nr 69
Viktoria Bäcklund, ledamot, nr 39
Helen Hansson, suppleant, nr 8
Bert Andersson, suppleant, nr 71

Vem skall jag kontakta i vilket ärende?

Inom styrelsen har vi internt delat upp ansvar och arbetsområden. Information om den interna arbetsfördelningen kommer efter att den nya styrelsen har haft sitt första styrelsemöte.

Är du osäker på vem du skall kontakta så går det bra att maila till:
styrelsen@vastkustenskoloni.se.
Via denna adressen når du hela styrelsen inkl. suppleanter.

Revisorer
Peter Borglundh
Arne Cronström
Bertil Östlund, revisorssuppleant

Valberedningen
Karin Weiland, sammankallande (karin.weiland@ferring.com)
Linda Kapusta (linda@kapusta.se)

Hemsidan
Via emailadressen hemsidan@vastkustenskoloni.se når du personer som arbetar med denna hemsidan. För närvarande går adressen till Karin Weiland, Anders Lejczak och Johan Tötterström.

Stadgar
Klicka HÄR för att läsa/ladda ner de nya stadgarna. Dokumentet är sparat som en pdf.fil.